Vážíme si důvěry našich zákazníků a dbáme na ochranu osobních údajů, se kterými přicházíme při naší činnosti do styku.

O jaké osobní údaje se jedná?

Pro realizaci servisních zakázek shromažďujeme obecné osobní údaje jako jméno, příjmení, adresu bydliště, kontaktní telefon, popřípadě email. Neshromažďujeme žádné osobní údaje nad rámec naší obchodní činnosti.

K čemu osobní údaje potřebujeme?

Obecné osobní údaje potřebujeme k realizaci obchodní činnosti. Osobními údaji se zákazník identifikuje jako majitel opravovaného zařízení. Dále osobní údaje využíváme pro doručování zásilek a realizaci servisních služeb u našich zákazníků. Třetí oblastí je půjčovna výpočetní techniky, zde jsou výše uvedené osobní údaje nutné pro identifikaci výpůjčky.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje uchováváme v rámci evidence zakázek po dobu nezbytně nutnou, danou zákonnými předpisy (především zákony č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 262/2006 Sb., zákoník práce, č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu). V souladu s zákonnými předpisy používáme automatický skartačním proces implementovaný v našem informačním systému.

Kde data uchováváme a kdo k nim má přístup?

Data uchováváme v informačním systému. K datům mají přístup pouze pracovníci, kteří zpracovávají agendu servisních zakázek. U pravidelných zákazníků mohou být osobní data umístěna i v e-mailové komunikaci. Při uchovávání osobních údajů používáme metody zabezpečení jako například šifrování, silná hesla, omezení přístupu na úrovni sítě apod.

Osobní údaje fyzických osob nezpracováváme k marketingovým účelům a dále je neposkytujeme třetím osobám (s výjimkou oprávněných žádostí orgánů činných v trestní řízení či finanční správy).